Dala Hedemora Fastigheter AB


Störande granne

 

Alla måste visa respekt för sina grannar. När man bor i ett flerfamiljshus ingår det att man hör sina grannar ibland men det är inte acceptabelt med störningar som hög musikvolym, skrik, skällande hundar mm. Mellan klockan 22.00 och 07.00 ska inga grannar bli störda. Ska man ha fest är det bra att prata med sina grannar, be grannarna höra av sig om de blir störda. Det brukar oftast lösa sig om man pratar med varandra.

 

Om du blir störd, prata med grannen, fungerar inte det kan du kontakta fastighetsägaren. Då är det viktigt att du skriver ned tid och datum för störningen, hur du blev störd samt störande hyresgästs namn eller lägenhetsnummer. En störande granne måste först få reda på att han/hon stör, och få en chans att bättra sig.

 

Blir det inte bättre kommer fastighetsägaren att skicka ett brev med ”anmodan om rättelse” där man upplyser personen om att omedelbart sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till avhysning.