Dala Hedemora Fastigheter AB


Fastighetsbestånd

 
Fastighetsbeståndet omfattar ca 10.000 kvm i centrala Hedemora och innehåller bostäder, butiker och kontor.
Vår äldsta hyresgäst är Odd Fellow som har haft en loge på Hökartorget 3 sedan 1923.