Dala Hedemora Fastigheter AB


Fastighetsjour kvällar och helger

 

Fastighetsjour Kontaktas enbart om allvarliga fel inträffar efter arbetstid och som inte kan vänta till nästkommande vardag för att åtgärdas. Jour får ej kontaktas för öppning av lås. Se i listan nedan vad som räknas till allvarligt fel. I de fall fastighetsjouren kallas ut och felet är av mindre allvarlig karaktär kan du som hyresgäst bli debiterad för utkörningsavgiften.

Exempel på allvarliga fel där du ska kontakta fastighetsjouren:

• Krossad glasruta med risk för personskada eller inbrott


• Vatten strömmar ut från en ledning som gått sönder


• Stopp i avloppet som riskerar vattenskada


• En elledning har gått sönder, lägenheten eller trappuppgången är helt strömlös (kolla säkringar först)

 

Jourtelefon till HSB MÄLARDALARNA 010-303 27 00