Dala Hedemora Fastigheter AB


Bjurströmska Huset på Hökartorget 3 

 
 
Byggherre: Riksdagsman Emanuel Bjurström
Byggår: 1923
Arkitekt: Jacob J:sson Gate
Jacob J:sson Gate har ritat flera bankhus i Sverige och var stadsarkitekt för Lidingö Stad. 
Odd Fellows loge har varit hyresgäst sedan 1923